Fisa medicala permis port arma

CERTIFICAT MEDICAL

PENTRU ATESTAREA STARII DE SĂNĂTATE

(permis de arma)

 

Ziua_________Luna__________Anul ________

 

 NUMELE___________________PRENUMELE__________________________NASCUT ÎN ANUL_____LUNA____________ZIUA_________ÎN LOCALITATEA___________________ JUDEŢUL______________FIUL LUI_________________ŞI AL________________ DOMICILIAT ÎN LOCALITATEA_________________STRADA________________NR___ BL____SC____ET_____AP___JUDEŢUL_________BI (CI)SERIA____NR_____________

 

REZULTATUL EXAMENELOR MEDICALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

PSIHIATRIE

 

NR FISĂ REG.CONS______DATA__________

CONSTATARI :_________________________

CONCLUZII : APT/ INAPT PERMIS DE ARMA

DR. SEMNĂTURA_______________

PARAFA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota; IN SITUAŢIA ÎN CARE SE RECOMANDĂ UN TRATAMENT MEDICAMENTOS, SE OBLIBĂ SĂ ANUNŢE MEDICUL  CĂ ESTE POSESOR DE PERMIS DE ARMĂ

                                       

 

    SEMNĂTURA TITULARULUI                        CONCLUZIILE MEDICULUI ŞEF

 

    _________________________                      APT / INAPT PERMIS DE ARMA