Cerere membru pescar

Asociatia  Judeteana a  Vanatorilor si  Pescarilor  Sportivi  (AJVPS)  Alba

 Calea Motilor, Nr.6, 510134-Alba Iulia, Jud.Alba. Tel/Fax; 0258.810420./ 0258.815076. CIF;7197911

Web; www.ajvpsab.ro;   E – mail; ajvpsalba@yahoo.com.                 

 

Inregistrat la nr. ______din ________20____.

                                                                                                                                         Se aprobă,

_________________
CERERE

 

Subsemnatul…………………………………………………………….,cetăţean………………………, fiul lui ……………………….. şi al ……………………………., născut în anul…….., luna…………., ziua….., în localitatea………………………, judeţul …………….., domiciliat în ………………………., str……………………….. nr….., bl.…., sc….., ap….., judeţul……………….., posesor al actului de identitate …….. seria ……. nr. …………….., eliberat de ……………………………CNP …………………………………., de profesie…………………, angajat la ………………………………. în funcţia de …………………………..,vă rog să îmi aprobaţi înscrierea ca membru pescar al AJVPS Alba, în condiţiile legii si ale statutului, dupa efectuarea unei testari scrise privind legislatia specifica.

Am luat cunoştinţă de prevederile statutului AJVPS Alba, pe care mi-l însuşesc şi mă oblig să îl respect necondiţionat.

Declar pe propria răspundere că nu mă aflu în nici una dintre situaţiile prevăzute de legislatia in vigoare, care să îmi interzică obţinerea permisului de pescuit, precum şi faptul că  nu am fost sanctionat contraventional, administrativ sau penal conform reglementarilor din pescuit si ca în ultimii trei ani nu am fost exclus dintr-o organizaţie de pescari, motiv pentru care solicit si eliberarea permisului de pescuit emis de ANPA.

Depun odata cu cererea o copie dupa actul de identitate si mentionez ca sunt  recomandat de _____________________________ domiciliat in loc. ______________, membru pescar al AJVPS Alba, care ma cunoaste si are o vechime de peste doi ani in asociatie, precum si alte documente (dovada ca sunt elev, student, handicapat, pensionar, etc.);

______________________________________________________________________

 

Telefon acasă ___________________________.

 

Telefon la serviciu _______________________.

 

Alte modalităţi de contactare _________________________________.

 

Data                                                                                   Semnătura
…………………..                                                       ………………………….
Raspundeti la intrebarile de pe verso >
 
 
 
                             Intrebari si raspunsuri             Puncte=_____/12
pentru verificarea cunostintelor minime necesare dobandirii calitatii de membru al AJVPS Alba
si de eliberare a permisului de pescuit recreativ/sportiv emis de ANPA;
 
1.     Care este motivul pentru care doriti sa deveniti membru al AJVPS Alba?
a.     pentru ca indragesc plimbarile in natura;
b.     pentru ca numai in modul acesta pot obtine permisul de pescuit;
c.     pentru ca am cunostinta de prevederile statutului AJVPS Alba si vreau sa fiu membru al acestei asociatii din mai multe motive;
2.     Care lege reglementeaza pescuitul si acvacultura in Romania?
a.     O. U.  nr. 23/ 2008 aprobata prin legea nr. 317/ 2009 privind pescuitul si acvacultura;
b.     Legea fondului funciar nr. 10/ 2000;
c.     Legea nr. 107/ 1996 privind mediul inconjurator;
3.     Care dintre speciile de pesti populeaza Raul Mures de pe teritoriul Judetului Alba?
a.     mreana, scobarul si somnul;
b.     guvidul, scrumbia si anghila;
c.     somonul, cega si nisetrul;
4.     Pescuitul recreativ - sportiv se poate practica;
a.     cu unelte de pescuit din plasa;
b.     cu mana sau cu curent electric;
c.     numai cu undita;
5.     Care este cantitatea de peste capturat pe care un pescar sportiv o poate retine pe zi?
a.     3 kg;
b.     5 kg;
c.     nu este o limita;
6.     Somonul traieste in Raul Dunare?;
a.     da;
b.     nu;
c.     numai la varsarea Dunarii in Delta sa;
7.     Este admis pescuitul prin greblare sau harponare?
a.     da, in perioada de iarna;
b.     este strict interzis, fapta fiind considerata infractiune de braconaj piscicol;
c.     da, este admis tot timpul anului;
8.     Cine are dreptul de control asupra exercitarii pescuitului recreativ – sportiv?
a.     Inspectorii piscicoli, organele de politie, jandarmerie si personalul asociatiei insotit de acestia;
b.     numai personalul asociatiei de pescari;
c.     oricare membru al unei asociatii de pescari;
9.     Exista specia lipan in bazinele piscicole din Judetul Alba?
a.     da;
b.     nu;
10.  Cate persoane pot pescui cu un permis de pescuit?
a.     mai multe persoane;
b.     doua persoane;
c.     o singura persoana, deoarece permisul de pescuit se elibereaza nominal si este netransmisibil;
11.  Pestii capturati de catre un pescar sportiv se pot retine la orice dimensiune?
a.     da, pentru ca nu sunt restrictii;
b.     numai peste dimensiunile reglementate de prevederile legale;
12.  Ce obligatie are un pescar sportiv daca observa peste mort pe o zona piscicola?
a.     sa nu mai pescuiasca si sa plece acasa;
b.     sa anunte imediat cel mai apropiat post de politie, asociatia sau la tel. 112;
c.     sa prinda pestele mort sau ametit si sa-l duca acasa pentru consum propriu sau sa-l vanda;
___________________________________________________________________________________
Nota; Raspunsurile considerate corecte se incercuiesc in vederea punctarii; Este considerat initiat in pescuit sportiv, solicitantul care a raspuns corect la 8 din cele 12 intrebari.