Examen vanator

Va atasam urmatoarele documente: Intrebari-examen-vanator ordin-539-din-25-august-2009-MO-2.09.2009

5.5. Lmite fonduri – alti gestionari 2012

AJVPS ALBA CENTRALIZATORUL INFORMATIV cu limitele fondurilor cinegetice constituite in raza Judetului Alba, aflate in gestiunea altor persoane juridice decat AJVPS Alba.   Nr. crt. Fondul cinegetic   Descrierea limitelor fondului cinegetic in conformitate cu fisa fondului (O.M. nr. 183/ 30.04. 2002 – prin care s-a aprobat reactualizarea delimitarii fondului cinegetic al Romaniei in fonduri […]

Limite fonduri – AJVPS Alba 2012

Asociatia Judeteana a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi (AJVPS) ALBA CENTRALIZATORUL cu descrierea limitelor fondurilor cinegetice gestionate, paznicii si conducerea grupelor din structura  AJVPS Alba (15.10. 2012). Nr. crt. Fondul cinegetic   Descrierea limitelor fondului cinegetic in conformitate cu fisa fondului (O.M. nr. 183/ 30.04. 2002 – prin care s-a aprobat reactualizarea delimitarii fondului cinegetic al […]

5.3. Norme lucrari gospodaresti 2011

Asociatia  Judeteana a  Vanatorilor si  Pescarilor  Sportivi  (AJVPS)  Alba Calea Motilor, Nr.6, 510134-Alba Iulia, Jud.Alba. Tel/Fax; 0258.810420;  CIF; 7197911. Web; www.ajvpsab.ro;  O.N.G. Nr. 18/ 1997;   E-mail; ajvpsalba@yahoo.com.   NORME DE TIMP pentru anul 2011 pentru activitatile de gospodarire a fondurilor cinegetice din gestiunea AJVPS Alba   Nr. crt.   Denumirea lucrarii de gospodarire a fondului […]

Schita Parc Natural Apuseni

Harta fondului de vanatoare Alba

Cerere pentru autorizatie de vanatoare individuala

AJVPS Alba; Clubul VPS___________. Nr_______/_________.                                Cerere  pentru autorizatie de vanatoare individuala            Subsemnatul _____________________________________, membru vanator la AJVPS Alba din anul_________, cu permisul de vanatoare seria___,nr.________, prin prezenta va rog sa-mi aprobati eliberarea unei autorizatii individuale de vanatoare la specia______________________.    Precizez ca sunt un bun cunoscator a biologiei speciilor de vanat […]

Fisa medicala permis port arma

CERTIFICAT MEDICAL PENTRU ATESTAREA STARII DE SĂNĂTATE (permis de arma)   Ziua_________Luna__________Anul ________    NUMELE___________________PRENUMELE__________________________NASCUT ÎN ANUL_____LUNA____________ZIUA_________ÎN LOCALITATEA___________________ JUDEŢUL______________FIUL LUI_________________ŞI AL________________ DOMICILIAT ÎN LOCALITATEA_________________STRADA________________NR___ BL____SC____ET_____AP___JUDEŢUL_________BI (CI)SERIA____NR_____________   REZULTATUL EXAMENELOR MEDICALE                                                                                                                         PSIHIATRIE   NR FISĂ […]

Cerere membru vanator

Asociatia  Judeteana a  Vanatorilor si  Pescarilor  Sportivi  (AJVPS)  Alba  Calea Motilor, Nr.6, 510134-Alba Iulia, Jud.Alba. Tel/Fax; 0258.810420./ 0258.815076. Web; www.ajvpsab.ro;   CIF; 7197911;    E – mail; ajvpsalba@yahoo.com.                          Inregistrat la Nr. ______din ___________20___.                                                                                                                               Se aprobă,                                                                                                                                          ………………………………                                                            (conducător executiv) CERERE     Subsemnatul…………………………………………………………………………….., cetăţean ………………………, fiul lui ……………………….. şi al ……………………………., născut […]

Instructiuni AJVPS Alba – permis de vanator

Instrucţiuni şi norme de efectuare a stagiaturi  în vederea dobândirii permisului de vanatoare permanent si de membru vânator la AJVPS Alba   ( în conformitate cu : Ordinul Ministrului Agriculturii, Padurilor şi Dezvoltării Rurale nr. 539/ 2009) ;   Candidatul pentru dobândirea permisului de vânătore permanent va solicita în scris conducerii AJVPS Alba, primirea ca stagiar la […]