Zone de pescuit autorizate

ASOCIATIA JUDETEANA A VANATORILOR SI PESCARILOR SPORTIVI ALBA Sediul social; Alba Iulia, Calea Motilor, Nr.6, Jud.Alba. Tel/Fax; 0258. 810420.   Zonele de pescuit  pentru care AJVPS Alba a obtinut autorizatie de pescuit recreativ –sportiv de la MADR -ANPA, valabila in intervalul 14 martie 2011 – 14 martie 2016.   Nr. crt. Denumirea zonei de pescuit […]

REGULAMENT DE PESCUIT PE HELESTEUL SANCEL – 2013

I. COTIZATII – TARIFE 1. Pescuit recreativ – sportiv: a. Cotizatie 80 LEI/ zi – pentru persoanele care nu sunt membrii la A.J.V.P.S. Alba si pentru persoanele care sunt in evidenta ca membrii dar nu au achitat cotizatia anuala de membru pescar. b. Cotizatie 40 LEI/ zi/ (reducere 40 lei) – pentru membrii A.J.V.P.S. Alba […]

Cerere membru pescar

Asociatia  Judeteana a  Vanatorilor si  Pescarilor  Sportivi  (AJVPS)  Alba  Calea Motilor, Nr.6, 510134-Alba Iulia, Jud.Alba. Tel/Fax; 0258.810420./ 0258.815076. CIF;7197911 Web; www.ajvpsab.ro;   E – mail; ajvpsalba@yahoo.com.                    Inregistrat la nr. ______din ________20____.                                                                                                                                          Se aprobă, _________________ CERERE   Subsemnatul…………………………………………………………….,cetăţean………………………, fiul lui ……………………….. şi al ……………………………., născut în anul…….., luna…………., ziua….., în localitatea………………………, judeţul …………….., domiciliat […]