Atributiile organizatorului de grupa, a loctiitorului si a gospodarului grupei de vanatoare

1.Organizatorul de grupa conduce activitatea grupei intre adunarile generale ale grupei si tine evidenta membrilor acestora urmarind totodata si stadiul incasarii cotizatiilor .
2.Elaboreaza impreuna cu loctiitorul si gospodarul grupei un program anual de activitate pe care il inainteaza spre aprobare conducerii Clubului,privind:
-organizarea vanatorilor colective pentru realizarea cotelor de recolta;
-organizarea vanatorilor pentru combaterea daunatorilor vanatului;
-cultivarea terenurilor destinate producerii de hrana complementara;
-asigurarea conditiilor de producere,recoltare,achizitionare,depozitare si expunere a hranei complementare;
-participa la actiunile de evaluare a efectivelor de vanat prin metodele prevazute in reglementarile in vigoare;
-coordoneaza direct expunerea hranei complementare in punctele de hranire cu implicarea concreta a membrilor vanatori si a paznicului de vanatoare intocmind impreuna un program etapizat si documente de receptie, expunere si consum,sub directa supraveghere si control a secretarului Clubului V.P.S. a Coordonatorului tehnic si a Comitetului clubului;
-organizeaza actiuni de recoltare a vanatului de catre intreg colectivul de membri prin afisarea anuntului si expunerea lui la locul stabilit de adunarea generala a grupei,cu 1/2 zile inainte de desfasurarea vanatorii, sau prin SMS, pentru toate actiunile de vanatoare colectiva in grup mare,la oricare dintre speciile de vanat pentru care exista cota aprobata;
-are sarcina de a convoca si a  organiza trimestrial sau ori de cate ori este nevoie adunari generale ale grupei, asa cum prevede statutul.In cadrul adunarilor generale va raporta toate realizarile si neajunsurile din perioada anterioara raportata si va prezenta un program concret de gospodarire a fondului cinegetic si a celorlalte actiuni vanatoresti, pe care le va urmari sa fie respectate si realizate;
-va prelucra toate reglementarile nou aparute si va difuza toate hotararile organelor ierarhic superioare,neavand nici un drept de a lua hotarari contrare celor stabilite de comitet,consiliu sau adunarea generala a asociatiei;
-la adunarile generale ale grupei pe care le convoaca,obligatoriu va invita un reprezentant al comitetului de club,daca acesta nu a fost numit ca indrumator sau supraveghetor din partea comitetului sau consiliului;
-la fiecare actiune de vanatoare unde va avea calitatea de titular al autorizatiei colective , va prelucra in intregime normele de sanatate si  securitate in munca aprobate de catre conducere sau dispuse prin reglementarile legale specifice,consemnand acestea in autorizatia de vanatoare;
-se obliga sa prelucreze si sa impuna a se respecta aceste norme  de sanatate si securitate in munca,iar in cazul nerespectarii lor consimte sa fie tras la raspundere individual,disciplinar,civil si penal, fara a atrage vinovatia asociatiei ca persoana civilmente responsabila,pentru eventuale prejudicii create tertiilor din cauza nerespectarii acestor norme de catre participantii la vanatoare;
-in cazul aparitiei unor evenimente precum : accidente de vanatoare, chiar si minore, tendinte de braconaj individual sau colectiv sau de nedeclarare a vanatului recoltat in timpul desfasurarii actiunilor de vanatoare se obliga sa raporteze imediat telefonic aceste abateri chiar si prin apel 112 , in cazul in care secretarul, presedintele clubului, coordonatorul ethnic  sau presedintele asociatiei nu raspund la apelul telefonic, iar a doua zi va depune in scris un raport cu evenimentele petrecute;
-este obligat ca in relatiile cu personalul atribuit(coordonator tehnic,secretar,paznic) sa nu fie de partea membrilor care au incalcat legea sau statutul si sa colaboreze cu acestia in scopul culegerii si conservarii probelor pentru tragerea la raspundere a celor vinovati, asumandu-si toate resposabilitatile;
-este obligat sa se preocupe de insusirea reglementarile in domeniul vanatorii si a pescuitului si sa transmita aceste cunostiinte tuturor membrilor care l-au ales sa-I reprezinte;
Intocmeste un program amplu de actiuni de gospodarire si gestionare a fondului cinegetic la care sa fie antrenati toti membri vanatori, privind:
-dotarea terenului de vanatoare cu amenajarile necesare pentru o corecta si lesnicioasa practicare a vanatorii(carari,poteci,cai de acces,partii,etc);
-realizarea amenajarilor vanatoresti conform obligatiilor din contractul de gestionare (observatoare,hranitori,sararii,scaldatori,hochstanduri,etc)
-sprijina actiunile organizate de catre asociatie, privind patrularile  comune ale paznicilor si vanatorilor pentru combaterea braconajului;
-repartizeaza pe membrii vanatori toate aceste sarcini si le afiseaza din timp la sediul clubului;
-urmareste educarea si instruirea candidatilor care vor sa devina vanatori;
-urmareste si actioneaza impreuna cu paznicul de vanatoare si membrii grupei pentru prevenirea sau micsorarea pagubelor cauzate vanatului prin lucrari de mecanizare si chimizare a agriculturii;
-elaboreaza proiecte ale planurilor anuale de lucru si intocmeste rapoartele de activitate;
-intocmeste un program amanuntit de desfasurare a vanatorilor colective sub supravegherea secretarului clubului, a coordonatorului tehnic si prin consultarea paznicilor, pentru a acoperi rational intreaga suprafata a fondului cinegetic si a respecta zonele de liniste stabilite si aprobate;
-va lua masurile necesare impreuna cu gestionarul fondului cinegetic, pentru prevenirea producerii de pagube agricole,silvice sau animale domestice .
La organizarea si desfasurarea actiunilor de vanatoare colectiva va trebui sa respecte cu strictete urmatoarele obligatii:
-va afisa sau va transmite prin SMS membrilor din grupa de vanatoare data actiunii de vanatoare cu cel putin 24/48 de ore inainte,in care se va trece,locul si ora intalnirii,speciile de vanat,tipul de arma ,locul unde se va desfasura partida de vanatoare;
– la inceperea partidelor de vanatoare va saluta respectuos membri vanatori din grupa si li se va adresa cu un limbaj civilizat,fara a folosi injuraturi,jigniri, trivialitati;
– va stabili,impreuna cu paznicii de vanatoare,pe baza urmelor din teren si a informatiilor primite de la acestia,locul unde se va desfasura actiunea de vanatoare;
– va trata in mod echitabil pe toti membri grupei,fara a face diferente sau discriminari intre acestia ;
– este obligat sa respecte hotararea Consiliului referitor la cine face si cine nu face goana;
-va respecta cu strictete hotararea Consiliului de a nu se trage in goana asupra vanatului  ;
– in anumite situatii in cazul vanatului ranit, organizatorul vanatorii sau seful goanei va nominaliza vanatorul care are dreptul sa traga in goana asupra vanatului ranit ;
– obligatoriu,  fiecare actiune de vanatoare cu rezultate, se va finaliza cu tabloul de vanatoare, cu ,,botezul’’ pentru cei neinitiati si cu felicitari aduse celor cu rezultate, in fata grupei ;
– va declara obligatoriu toate exemplarele de vanat impuscate si va incadra corect pe grupe de varsta, mistretii impuscati.
– nu va pune in consum carnea de vanat pana la sosirea rezultatelor sanitar-veterinare, care sa ateste ca  este adecvata consumului uman ;
– in termen de maxim 72 de ore de la desfasurarea actiunii de vanatoare va achita la caseria clubului vanatul recoltat, altfel nu va mai fi autorizat la urmatoarea partida de vanatoare colectiva ;
– este interzisa acceptarea la vanatoare a invitatilor, nemembri AJVPS Alba care nu au achitat ziua de vanatoare de 100 de lei si pentru care nu s-a primit aprobare din partea presedintelui clubului ca poate participa ca invitat la actiunea de vanatoare respectiva.
– in categoria invitat intra inclusiv gonacii-vanatori care nu sunt membri AJVPS Alba;
– nu se accepta la vanatoare membri cu cotizatia neachitata la zi, fara permis de vanatoare, fara permis de arma, fara asigurare impotriva accidentelor .

Sanctiuni:
Pentru nerespectarea atributiilor organizatorului partidei de vanatoare, se vor lua urmatoarele sanctiuni:
-Avertisment scris
-Interzicerea organizarii partidelor de vanatoare colectiva pe o perioada intre 1-6 luni;
-punerea in discutia grupei de vanatori si schimbarea acestora din functie;
-excluderea din asociatie pentru abateri repetate de nerespectare a atributiilor stabilite;
-obligarea la plata a acestora pentru daunele materiale si morale aduse asociatiei cauzate de nerespectarea atributiilor stabilite.

ATRIBUTIILE LOCTIITORULUI ORGANIZATORULUI DE GRUPA
In lipsa acestuia ,din diferite motive,ii revin toate atributiile specificate mai sus.
Ajuta organizatorul de grupa sa-si indeplineasca atributiile si raspunde impreuna cu acesta de nerealizarile si problemele inregistrate la nivelul grupei de vanatoare;
ATRIBUTIILE GOSPODARULUI DE GRUPA
Impreuna cu organizatorul, loctiitorul organizatorului de grupa si paznicul de vanatoare, gospodarul grupei, va lua toate masurile necesare care se impun in ce priveste :
asigurarea sau producerea hranei complementare;
expunerea acesteia in terenul de vanatoare;
intretinerea si infiintarea constructiilor si instalatiilor vanatoresti necesare in fondul de vanatoare;
intretinerea in mod corespunzator a  bunurilor grupei de vanatoare;
tinerea evidentei sumelor de bani incasati de la membrii vanatori pentru diverse activitati ale grupei de vanatoare;
transarea vanatului, portionarea acestuia si prelevarea de probe pentru examenul sanitar-veterinar;
pastrarea igienei la locul de jupuire si transare a vanatului;
pastrarea curateniei la locul unde isi desfasoara grupa activitatea (mese organizate, reuniuni, sedinte);