5.5. Lmite fonduri – alti gestionari 2012

AJVPS ALBA

CENTRALIZATORUL INFORMATIV

cu limitele fondurilor cinegetice constituite in raza Judetului Alba, aflate in gestiunea altor persoane juridice decat AJVPS Alba.

 

Nr.

crt.

Fondul cinegetic

 

Descrierea limitelor fondului cinegetic in conformitate cu fisa fondului

(O.M. nr. 183/ 30.04. 2002 – prin care s-a aprobat reactualizarea delimitarii fondului cinegetic al Romaniei

in fonduri de vanatoare)

 

Gestionar

(persoana juridica)

Nr. Denumirea

Suprafata totala

1. Ariesul superior

15. 019

NORD:  OS Beliş prin culmea Bătrâna din gol alpin Bălăceana prin vf Bătrâna vf Capu Şanţului şi vf Cătiarilor ;

EST:      Din vf dl Cătiarilor pe culmea Drâncusei şi apoi culmea Drâncusei până în Gârda Seacă în Arieş şi aici pe culmea Măgura;

SUD:      Culmea Negrii, culmea Drăghitei şi culmea Curcubătă până în vf Biharia;

VEST:    OS Sudrigiu prin culmea Cristecei, culmea Glăvoaia şi culmea Vârtopului şi OS Vascău pe culmea Bihariei.

 

RNP – DIRECTIA SILVICA ALBA

2. Ariesul mijlociu

13. 473

NORD:   Limita de jud Alba cu jud Cluj prin vf Bătrâna;

EST:       Culmea dintre valea Arăzii şi vl Ariesului ce coboară în Albac şi pe Arieş în jos până la Câmpeni;

SUD:      Culmea dintre OS Gârda şi OS Câmpeni dintre Arieşul Mic şi vl Neagra;

VEST:    Din vf Bătrâna pe culmea dintre Ordâncuşa şi Gârda Seacă.

 

AVPS

 BENDIS

4. Valea Bistrei

10. 014

NORD:   Culmea Nedei prin vf Balomireasa;

EST:       Culmea Bistricioarei dintre vl Mare şi vl Bistricioarei;

SUD:       Râul Arieş de la acumulare Mihoieşti la Bistra;

VEST:     Culmea Floreşti şi Borleşti.

 

Asociatia de vanatoare Capriorul Certege

5. Avram Iancu

10. 021

NORD:    Limita dinte OS Gârda şi OS Câmpeni prin vf Drăghita, vf Curcubăta Mică, Culmea Bihariei, vf Curcubăta Mare, vf Bihorul, vf Faţa

Tăului;

EST:        Din râul Arieşul Mic pe Dealul cu Melci pînă în limita cu OS Gârda prin cătunele Dosu Vârseşti, Segaj, Pătruţeşti şi de aici prin vf

Citeri, Culmea Hotarului până în vf Drăghiţa şi pe DJ Câmpeni – Avram Iancu până la vărsarea văii Vidrişoara în Arieşul Mic şi de

aici pe DJ Avram Iancu – Baia de Criş;

SUD:     Din DJ Avram Iancu – Baia de Criş pe dealul Crişului, drumul Găinii, culmea Muntele Găinii, dealul Rotund, vf Poieniţa, vf Bisericuţa

VEST:     Vf Bisericuţa până în vf Faţa Tăului.

 

 

AVPS

Muntele Gaina

10. Posaga

15. 942

NORD:    Gol alpin de la vf Duba la Colţul Ungurilor, continuând cu limita dintre UP V şi UP VI, de la ct. Ungurilor – C. Bocseştilor prin vf

              Romanoaia apoi pe şeşul Crăiului până la culmea ce coboară în Poşaga de sus prin dealul Bili;

EST:        Culmea ce coboară din şesul Crăiului prin dealul Bilii în Poşaga de Sus apoi pe DJ Poşaga de Sus – Poşaga de Jos până în DN 75 şi

              de aici în râul Arieş;

SUD:        Râul Arieş de la pod Sartâş până la Poşaga de Jos;        

VEST:      Limita de UP (UP III şi UP IV) de la pod Sarâş – culmea Sartăşului-culmea Cărbunarilor – Colţul Leaşului – culmea Căldărilor, vf   

                 Duba.

 

 

Ocolul Silvic

Muntele Mare

11. Ocolis

10. 012

NORD:     OS Turda de la Colţii Ungurenilor  – Crucea Crencii – Vf Boinicul Mare

EST:          Limita între OS Baia de Arieş şi OS Turda de la VF Boinicul Mare vf Laiţa – Culmea Mestecenilor până în râul Arieş

SUD:         Râul Arieş de la Posaga de Jos la limita cu jud Cluj

VEST:       Limita între UP V Poşaga şi UP VI Ocoliş de la Colţii Ungurilor – Culmea Bocşeştilor prin vârful Romanoaia apoi pe Şesul Craiului

        de unde coboară în Poşaga de Sus prin Dealul Bilii şi apoi pe DJ Poşaga de Sus până în DN 75 prin Poşaga de Jos şi de aici până în Arieş

 

AVPS

Ocolis Hunting

13. Vidolm

10. 025

NORD:     Râul Arieş de la Valea Ciorii până la ieşirea din jud Alba în dreptul Crestei Corbului;

EST:          De la vf Prislop, Coasta Bedeleu, CT Roşu, Dealul Băileştilor – Corbu, râul Arieş;

SUD:         Limita dintre OS Aiud şi OS Baia de Arieş prin vf Măgura, vf Tulbure, vf Ponor, vf Sărica, vf Citera Ponorel, vf Prislop, pe creasta

către Buru;

VEST:       Din râul Arieş pe firul vl. Ambrului în vf. Dl. mestecenilor şi de aici pe culme în vf. Pavaloiu.

 

AVPS

 Trascau Hunting

14. Remetea

9. 765

NORD:     OS Turda pe culmea Stibeiu, Dealul Ascuns, Dealul Ciumorului borna 266 din UP VI Miraslău prin vf Pleşoara Junghii, Dealul

               Pleşoara;

EST:          De la confluenţa Vl. Aiud cu Vl. Rachiş, pe Vl. Rachiş, Vl. Rece până în satul Podeni, apoi pe DJ Câmpuri – Podeni până în dealul

               Fânaţelor şi apoi la bornele 246, 247, 250, 260, 380, 261, 262, 264, 379;

SUD:         Limita parcelară prin bornele 155, 151, 148, 68, 67, 69, 70, 77, 78, până la confluenţa pârâului Rachiş cu vl Aiudului şi borna 6 din

              UP V Rimetea;

VEST:       Dealul Bogyii, Dealul Sipotelor, Dealul Olanului, Dealul Frunţii, Dealul Itului, limita cu OS Baia de Arieş, FV Vidolm prin vf Itului.

 

 

AVPS

Acvila Aiud

15. Ponor

13. 637

NORD:     Limita cu OS Baia de Arieş şi OS Aiud prin vf  Dealul Mare, vf  Prislop, vf  Citerii, vf  Saricii, dl  Ponorei, vf  Coasta Silfii, vf

Ponor până în Colţul Mutului şi limita dintre UP IV Poiana şi UP V Rimetea pe şoseaua Aiud – Poiana, Dealul Itului, Dealul Frunţii,

Dealul Olarului, Dealul Şipotelor;

EST:          Limita dintre UPIII şi UP IV OS Aiud şi limita între OS Aiud şi OS Teiuş;

SUD:         Limita între OS Aiud şi OS Câmpeni şi OS Aiud şi OS Teiuş;

VEST:       Limita între OS Aiud şi OS Baia de Arieş şi OS Aiud cu OS Câmpeni.

 

 

AVPS

 Rimet Inzel

 1. 10.
16. Ciugud

11. 667

NORD:     Dealul Dumbrăului şi limite parcelare prin bornele 287, 286, 282, 280, 297, 276, 274, 270, 267, 268 din UP VI Miraslău şi OS Turda

              de la borna 268, 266, 379;

EST:          Râul Mureş din aval de localitatea Unirea până la podul peste Mureş în dreptul localităţii Ciumbrud;

SUD:         Şoseaua (DJ Aiud – Buru) Ciumbrud Aiud – Poiana până în dreptul confluenţei Vl. Rachiş cu Vl. Aiudului;

VEST:       De la confluenţa vl Aiudului cu Vl. Rachiş pe Vl. Rachişului, Vl. Rece până în satul Podeni, apoi pe drumul judeţean (Podeni –

                 Ciugud) până în dealul Fânaţelor şi apoi la bornele 246, 247, 250, 260, 380, 261, 262, 264, 379
.

 

 

AVPS

 Diana Aiud

 1. 11.
17. Aiud

9. 149

NORD:    Şoseaua Ciumbrud – Aiud – Livezile şi apoi pe Dealul Boului;

EST:        Râul Mureş de la Podul Ciumbrudului până la Vl Gârbovei;

SUD:       Vl Gârbovei prin Gârbova – Gârboviţa – Gârbova de Sus şi apoi pe Vl. Hădărugii până în Dealul Porumbului, culmea Armeanu,

              culmea Râmeţ până deasupra de releu;

VEST:     Pe şoseaua Floreşti – Vl Uzei.

 

AVPS

 Artemis Aiud

 1. 12.
18. Mahaceni

10. 963

NORD:    Limita între OS Aiud şi OS Turda;

EST:        Limita jud Alba cu jud Cluj până la şoseaua naţională Cluj – Alba Iulia;

SUD:       Dealul Dumbrăului şi limitele parcelare prin bornele 287, 290, 292, 286, 280, 279, 276, 274, 270, 267, 268, 266, 264 UP VI Mirăslău

             şi râul Mureş de la podul Unirea până la ieşirea din jud Alba;

VEST:    Limita dintre OS Aiud şi OS Turda pe dealul Omlaşului.

 

AVPS

 Potaisa Hunting

 1. 13.
22. Intregalde

10. 336

NORD:   DJ Aiud – Mogoş din dl. Trifei până în Mogoş şi apoi pe DJ Mogoş – Abrud până în dealul lui Mendel şi de aici pe dealul lui

             Mendel înspre vf. Negrileasa;

EST:       Din DJ Aiud – Mogoş din dl. Trifei pe dl. Trifei până în vl. Barnii (Mogosului) şi apoi pe dl. Butoaielor, dl. lui Coman, vf. Piatra

            Coacăzelor, vf. Chicera Marineştilor, vf. Lupului, dl. Mocanului, dlPravului, vf. Piatra din Cheie;

SUD:      Din vf. Piatra din Cheie pe culme prin vf. Pleşa Caprei, vf. Muncel, dl. Pic. Plăeţului,dl. Dunga Cununii, dl Holmuri, dl. Brăieşului,

             vf. Brăeşului, vf. Muncelului;

VEST:    Din vf. Muncelului pe culmea Muncelului, vf. Beuţa, culmea Beuţa, culmea Geamăna Poienilor şi de aici pe limita OS Alba Iulia cu

             OS Câmpeni în vf. Negrileasa.

 

 

AVPS

 Tirnavele Alba Iulia

 1. 14.
23. Cricau

7. 725

NORD:   Din Galda de Jos pe dealul Gălzii şi apoi pe valea culmea Tibrului până deasupra Chei Intregalde prin Lupşeni;

EST:       Din râul Mureş pe valea Gălzii până în Galda de Jos;

SUD:      Din râul Mureş pe drumul care trece prin Sântimbru, apoi pe drumul european Alba – Teiuş spre Oiejdea până la coborâre, după care

pe sub culmea de la Oiejdea pe drumul de hotar la saivanele Oiejdii;

VEST:    Pe drumul de hotar Oiejdea – Bucerdea Vinoasă, la fântâna Sasului pe direcţia grajduri Bucerdea Vinoasă, 300 m stânga pe culmea

dintre Bucerdea Vinoasă şi valea Sacas, dl. Craiva, până la Ciumârna şi Piciorul Caprei.

 

 

AVPS

 Iezer Alba

 1. 15.
24. Galda

10. 665

NORD:   UP IV Geoagiu din OS Teiuş prin culmea Geoagiu, culmea Benic apoi pârâul Dăneaţa până în râul Mureş

EST:        Râul Mureş de la vărsarea pârâului Dăneaţa şi până la Vl. Gălzii

SUD:       Din râul Mureş pe Vl. Gălzii până în Galda de Jos apoi pe culmea Tibrului prin Lupseni, Vf. Stânii până deasupra Cheii Intregalde

VEST:     UP III Întregalde prin cheile Întregalde, sat Boţani şi de aici pe DC până în Cheia

 

AVPS

 Piatra Verde

 1. 16.
28. Jidvei

15. 067

NORD:   Târnava Mică din dreptul Fabricii de Cărămidă până la valea Cerbăriei;

EST:        Cu OS Târnăveni şi OS Mediaş având ca limită valea Boianului şi culmea Boianului şi valea Cerbăriei pe limita de ocol (Blaj şi Târnăveni);

SUD:       Cu FV 31 Valea Lungă pe culmile dealurilor: lui Michie, Poduri, dealul Jidveiu şi culmea Purcariu pe deasupra de valea Ciungarului şi valea Tăunilor, culmea Făgetului în limită cu OS Mediaş şi culmea Cheslărului;

VEST:     Cu FV 28 Bucerdea pe Târnava Mică din dreptul Fabricii de Cărămidă Blaj şi până la vărsarea văii Spinului în Târnava Mică.

 

AVPS

Valea Tarnavelor

Jidvei

 1. 17.
30. Cergau

8. 892

NORD:   Cu FV 31 Valea Lungă având ca limită râul Târnava Mare de la vărsarea văii Cergăului în acesta, până la podul Cenade de pe Târnava Mare şi limita cu OS Mediaş;

EST:        Cu OS Mediaş pe dealul Dumbrava şi dealul pădurii Frumoasa;

SUD:       Din Roşia de Secaş pe culmea „La Brazi” pe limită de ocol şi apoi pe dealul Groapa Bonţii până deasupra de cătunul Capul Dealului

VEST:     Pe valea Cergăului de la vărsarea în râul Târnava Mare şi până în Cergău şi apoi pe valea Verigelului până în culmea „La Brazi” şi de aici în râul Secaş la intrarea dinspre Cergău şi Roşia de Secaş.

 

AVPS

Capriorul din Deal

Blaj

 1. 18.
31. Valea Lunga

7. 034

NORD:   Cu FV 28 Jidvei prin dealul Lui Nichie Poduri, dealul Purcari, dealul Jidveiului şi pe deasupra de valea Ciungarului şi valea Tăunilor şi culmea Făgetului în limita cu OS Mediaş;

EST:        OS Mediaş pe culmea dintre valea Lodromanului şi vl. Podului – limită de judeţ până în Târnava Mare;

SUD:       Râul Târnava Mare de la confluenţa cu Târnava Mică până la ieşirea din judeţ;

VEST:     Râul Târnava Mică de la confluenţa cu Târnava Mare şi până în amonte de Fabrica de Cărămidă Blaj.

 

AVPS Cabana din poduri – Calea lui Hoitz

Blaj

 1. 19.
32. Izvorul Ampoiului

11. 456

NORD:   Din limita OS Alba – Iulia cu OS Câmpeni şi OS Brad din vf. Pietriceaua pe culmea dl. Feţii, dâmbul Ursului, culmea Pietrele de Moară până în vf. Vulcoi;

EST:        Din vf. Vulcoi prin vf. Gruiului pe dealul Râncioi, prin vf. Malenoi, vf. Văcăreţi, vf. Carpenilor, dl. Coasfelor, dl. Rusestilor şi de aici în oraşul Zlatna la pod peste valea Morilor;

SUD:       Din râul Ampoi pe drumul judeţean Zlatna – Almaş Mare până la intrarea în localitatea Almaşul de Mijloc;

VEST:     Din vf. Pietriceua pe limita de judeţ pe dl. Brătianului, până în Brădet şi de aici pe culmea de deasupra văii Bozeşului prin vf. Urdaşu apoi pe dl. Urdaşu prin vf. Stârcişorului, apoi pe culmea Stârcişorului până în Almaşul de Mijloc.

 

 

AVPS

Cerbul Carpatin

Zlatna

 1. 20.
33. Viltori Fenes

10. 658

NORD:   Culmea dintre OS Alba Iulia şi OS Câmpeni;

EST:        Culmea dintre vl. Bibarţului şi vl. Feneşului, culmea ce separă OS Alba Iulia de OS Teiuş;

SUD:       Valea Ampoiului din Zlatna până la Fenes;

VEST:     Culmea care coboară din vf. „Vulcoi” pe culmea Vulturi până în Valea Ampoiului.

 

AVPS

Bendis

 1. 21.
35. Ighiu

13. 352

NORD:   Din râul Mureş pe drumul care trece prin Sântimbru, pe drumul european spre Oiejdea, până la coborâre, după care pe sub culmea de la Oiejdea pe drumul de hotar la saivanele Oiejdii, iar apoi pe drumul de hotar Oiejdea – Bucerdea, la Fântâna Sasului, pe direcţia grajduri Bucerdea Vinoasă (300 m stânga pe culmea dintre Bucerdea Vinoasă şi vl. Saca) pe limita cu OS Teiuş până la Ciumarna;

EST:        Râul Mureş de la confluenţa cu râul Ampoi până la Sântimbru Fabrică;

SUD:       Râul Ampoi până la vărsarea în râul Mureş;

VEST:     Culmea dintre vl. Ampoiţei şi vl. Igielului care coboară în Sard la intrarea dinspre Zlatn

 

RNP – DIRECTIA SILVICA ALBA

 1. 22.
38. Valea Mica

13. 491

NORD:   Râul Ampoi de la drumul ce duce la Almaşu Mare, până în sat Văleni – Metes;

EST:        Din dreptul satului Văleni Meteş pe valea lui Bogin, valea Colţului, pârâul Corlatului până în Vf. Secătura la Releu;

SUD:       De la Vf. Secătura – Releu în Vf. Stânii în vf. Medri din Vf. Gorganului apoi coboară la Piatra Lazului apoi prin Vf. Lui Cotor, Dl. Calului, Dl. Bobului, Tăul Porcului apoi în Vf. Frasinului pe Dl. Rotundului, Dl. Mămăşoaia, Şesul Rusului apoi pe Dl. Codei în Dl. Bâcâii, apoi pe vale până în Bâcâia şi de aici pe drum până în loc. Bozeş la pod;

VEST:     Din Bozeş pe drum prin Ardeu în Balşa – Almaşu Mic de Munte – Almaşu de Mijloc – Almaşu Mare pe Valea Lungă în Zlatna.

 

 

AVPS

Caprioara Cib

 1. 23.
39. Alba Iulia

7. 904

NORD:   Râul Ampoiului din Şard până în Văleni;

EST:        De la confluenţa râului Ampoi cu Mureşul, pe râul Ampoi până la Sard;

SUD:       Culmea dintre valea Pâclişei şi Inuri până la râul Mureş, pe râul Mureş până la confluenţa cu râul Ampoi;

VEST:     Din culmea Dealul Bobului, Dealul Calului, Vl. Coltului ce coboară în Văleni.

 

AVPS Tobimar

Alba Iulia

 1. 24.
40. Blandiana

8. 733

NORD:   Culmea dintre valea Acmarului şi vl. Blandiana, din vf. Frasinului, dl. Nămăşoaia, vf. Pleşa Nămăşoaia, dl. Crucea Marcului, cl. Condei până în vf. Horia Puiului;

EST:        Culmea dintre vl. Blandiana  şi vl. Acmarului plecând din Blandiana până în dl. Feţelor Răcătău prin bornele (460,461,463, 448, 447,.470,444,443, 438,434,473,433, 428, 431, 425, 424, 493, 497, 498);

SUD:       Râul Mureş de la Blandiana şi până în aval de loc. Băcăinţi (limita de judeţ);

VEST:     Culmea dintre valea Băcăinţi şi valea Homorodului, limita de judet, Lutea,Vf. Bucur,Vf. Certej si pina in Vf. Poiana Perti.

 

AVPS

 Mistretul Blandiana

 1. 25.
43. Vingard

11. 596

NORD:   Din punctul Dealul Presăcii pe DC care duce  în Doştat până în satul Boz, de aici pe drumul de ţară care trece pe lângă pădurea Limpeş până în Spring (La Duriga) şi în continuare pe DJ Spring – Vingard până la Crucea Ghirbomului;

EST:        De la băile Miercurea pe culmea Bozului pe lângă pădurea Copăcel până în dealul Presăcii (OS Sibiu);

SUD:       Şoseaua naţională Sebeş – Sibiu de la Cunţa la Băile Miercurea;

VEST:     Din punctul Crucea Ghirbomului pe DJ  Vingard- Daia până în capătul estic al comunei daia, apoi pe calea Cutului pe lângă pădurea

             Carpeni până în satul Draşov, apoi pe DJ spre Cunţa până în şoseaua naţională
.

 

AVPS

Boar Hunting

Alba Iulia

 1. 26.
44. Ohaba

11. 596

NORD:   De la râul Secaş pe dealul deasupra Găvanului, apoi din nou pe râul Secaş până la vărsarea văii Berghinului în Secaş

EST:        Din punctul Dealul Presăcii în continuare pe dealul Doştatului, dealul la Dima (la brazi OS Blaj) şi de aici în râul Secaş în com. Roşia de Secaş

SUD:       De la Crucea Ghirbomului pe DJ spre Şpring până la intersecţia spre Ungurei apoi pe drumul de pământ pe lângă pădurea Limpeş până în satul Boz, iar de aici pe DC Boz – Presaca până în punctul Dealul Presăcii

VEST:     De la vărsarea văii Berghinului în râul Secaş pe culmea dealului ohabei, culmea dealului Borbarca, pe lângă trupul de pădure Viişoara I şi II până la Crucea Ghirbomului

 

 

RNP – DIRECTIA SILVICA ALBA

 1. 27.
45. Cilnic

7. 818

NORD:   Drum european Sebeş – Sibiu în dreptul campingului Câlnic până în oraşul Sebeş (podul de pe râul Sebeş);

EST:        Din limita cu FV 49 Dobra (borna 99), prin locul numit „Chetriş” pe valea Reciu, apoi pe DJ spre Câlnic până în DE Sebeş – Sibiu, iar din locul numit „Chetriş” (borna 99) pe dealul Marga, culmea Băieşilor până în capătul nordic al comunei Jina;

SUD:       Din lacul de acumulare Căpâlna pe valea Nedei până la fântâna lui Marga spre Crucea lui Sidon până în capătul nordic al comunei Jina;

VEST:     Râul Sebeş din oraşul Sebeş până la vărsarea văii Nedei în lacul de acumulare Căpâlna

 

 

AVPS

 Vulturul Negru

Sebes

 1. 28.
46. Girbova

8. 452

NORD:   Drum european Sibiu – Sebeş din localitatea Miercurea Sibiului până la camping Câlnic;

EST:        Din capătul nordic al comunei Jina pe şoseaua spre Poiana Sibiului, apoi pe limita dintre OS Petreşti şi OS Săliştea până în localitatea Miercurea Sibiului;

SUD:       Din punctul „Chetriş” (borna 99) pe dealul Marga, culmea Băieşilor, până în capătul nordic al comunei Jina;

VEST:     De la camping Câlnic, pe DJ Câlnic – Gârbova până în satul Reciu, apoi pe valea Reciului în sus până la Vălauă, prin punctul „Chetriş” (borna 118) până la limita cu FV 45 Câlnic (borna 99)

 

 

AVPS

Diana Girbova

 1. 29.
47. Prigoana

13. 029

NORD:   OS Voineasa pe culmea Muierii;

EST:        OS Bistra pe firul râului Sebeş din amonte de lac acumulare Tău – culmea Slimoiului – culmea Tărtărăului;

SUD:       FV 54 Şugag -Vl.Galceagului – f .Gotului-Vl.Gotului-Curmaturi;

VEST:     OS Cugir şi OS Petroşani pe culmea Poarta Raiului, culmea Plaiului, muchia Stinsoarei, culmea Puru, culmea Smida, culmea Sălanelor

 

RNP – DIRECTIA SILVICA ALBA

 1. 30.
48. Vinerea

7. 647

NORD:   Râul Mureş din dreptul localităţii Aurel Vlaicu şi până la confluenţa văii Cugirului cu râul Mureş;

EST:        Dealul Glodului, Dealul Ciorii, Culmea Ciorii, terasa Şibot-Balomir până la podul Şibot şi apoi pe braţul stâng al văii Cugir;

SUD:       Culmea Prihodişte-Baraj Râul Mic, Culmea Lungă, Vârful Bucuru, Culmea Bucuru-Scăunel, Culmea Drăgana, Vârful Glodu;

VEST:     Culmea Prihodişte, Culmea Feţeni, Culmea Călugărului între Cugir şi Romoşel până în dreptul localităţii Vinerea şi de aici în linie dreaptă până în Mureş, pe limită de judeţ.

 

AVPS

Mistretul Cugir

 1. 31.
51. Canciu

12.. 564

NORD:   Culmea Răfain, Valea Moliviş, Culmea Muncel;

EST:        Culmea Muncel, Culmea Curmături, Culmea Coman, Culmea Păltinei, Culmea Presaca, Culmea Canciu Mare;

SUD:       Vârful lui Pătru, Culmea Auşelului, Culmea Şurianu, Vârful Comărnicel ;

VEST:     Culmea Comărnicel, Culmea Neagră, Culmea Bătrâna, Culmea Năsâpişte, Culmea Moliviş, Culmea Răfain.

 

Ocolul Silvic

Sipcea Cugir

 1. 32.
52. Pianu

13. 126

NORD:   Râul Mureş de la vărsarea râului Sebeş şi până la Piatra Luncii;

EST:        Râul Sebeş de la vărsarea vl. Răchitei până la confluenţa cu râul Mureş;

SUD:       FV Purcăreţi pe vl. Răchitei – Strungani – vl. Leii;

VEST:     OS Cugir pe culmea Notarului şi culmea Văraticului.

 

Ocolul Silvic

 Pianu

 1. 33.
53. Purcaret

8. 983

NORD:     Din lac acumulare Petreşti pe valea Răchitei până în sat Răchita şi din sat Răchita pe drumul judeţean 104 până la localitatea Strungari pe drumul forestier Vl. Leii până la limita cu FV Săliştea în culmea Văratecului;

EST:          Râul Sebeş de la vărsarea vl. Răchitei în lacul Petreşti, în amonte până la limita UP III Şugag cu UP II Săsciori în dreptul culmii Plopilor;

SUD:         Pe culmea Bulbucului apoi pe dealul Comarnici, vf. Stroe apoi pe culmea Plopilor prin fâneţe Bătăi până în râul Sebeş;

VEST:       Din culmea Văratecului pe culmea Purcăreti până la intersecţia culmii Cărării cu culmea Bulbucului
 

 

 

AVPS

Cerbul Cilnic

 1. 34.
54. Sugag

10. 267

NORD:    Limita între UP II Săsciori şi UP III Şugag pe culmea Bătăilor şi dealul Mărtiniei (bornele 576, 123);

EST:         Râul Sebeş din partea din amonte a lacului Tău până la limita între UP III Şugag şi UP II Săsciori;

SUD:        FV Prigoana, Sasciori,Vl.Galceagului-Fata Gotului-Vl.Gotului –Curmaturi;

VEST:      OS Cugir şi FV  53 Purcăreţi pe culmea Muncel şi culmea Cărări – Comarnic

 

AVPS

 Capriorul Sibiu

 

 

 

 

 

Pentru conformitate cu continutul din fisa fondurilor cinegetice actuale (2011), aprobate prin OM nr. 193/ 2002

 

   ONETIU NICOLAE